Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 06 1 452-4100, 4002-es mellék
Akadálymentes változat
< 2021. Október >
HKSzeCsPSzoV
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Keresés

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2021. 03. 18

 

2.1. Az IMFK alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven.

 

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

 

2.1.3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása.

 

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.

 

2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

 

2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.

 

2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben  eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

 

2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázat, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

 

2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.

 

2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebezésére nyitva álló határidő.

 

2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

 

2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.

 

2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségek.

 

Az adott közérdekű adatok az IMFK-nál nem állnak rendelkezésre.

2.3. Közszolgáltatások

 

2.3.1. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése.

 

2.3.2. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalma.

 

2.3.3. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások  igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás.

 

2.3.4. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke.

 

Az adott közérdekű adatok az IMFK-nál nem állnak rendelkezésre.

2.4. Az IMFK nyilvántartásai

 

2.4.1. Az IMFK által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke.

 

2.4.2. Az IMFK által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái.

 

2.4.3. Az IMFK által - alaptevékenység keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja.

 

2.4.4. Az IMFK által - alaptevékenység keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei.

 

Az adott közérdekű adatok az IMFK-nál nem állnak rendelkezésre.

2.5. Nyilvános kiadványok

 

2.5.1. Az IMFK nyilvános kiadványainak címe.

 

2.5.2. Az IMFK nyilvános kiadványai témájának leírása.

 

2.5.3. Az IMFK nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja.

 

2.5.4. Az IMFK nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye.

 

Az adott közérdekű adatok az IMFK-nál nem állnak rendelkezésre.

2.6. Döntéshozatal, ülések

 

2.6.1. A testületi szerv döntései, előkészítésének rendje.

 

2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím).

 

2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai.

  

2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám).

 

2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói.

 

2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága.

 

2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje.

 

2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendeje.

 

2.6.9. A testületi szerv  döntéseinek felsorolása.

 

Az adott közérdekű adatok az IMFK-nál nem állnak rendelkezésre.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása.

 

2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel).

 

2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza.

 

2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolodó dokumentumok.

 

2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében ez egyeztetés állapota.

 

2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 

2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

 

Az adott közérdekű adatok az IMFK-nál nem állnak rendelkezésre.

 

2.8. Pályázatok

 

2.8.1. Az IMFK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredménye és indoklásuk.

 

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

2.9. Hirdetmények

 

 2.9.1. Az IMFK által közzétett hirdetmények, közlemények.

 

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

Név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ

 

2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszámla, elektronikus levélcíme).

Cím: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest, Pf.: 11.

Telefonszám: (1) 452-4100/ 4002-es mellék

Telefaxszám: (1) 452-4301

E-mail cím: imfk[kukac]bp13.hu

 

2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Fülöpné Nagy Andrea

 

2.10.5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

 

2.10.6. Az IMFK és telephelyei kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

 

2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az IMFK és telephelyei az egyik szerződő fél.

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

2.11. Közzétételi listák

2.12. A 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról - 1. melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 19-25. sorai

2.12.1.

 

19. sor  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.

 

20. sor A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

 

21. sor A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.

 

22. sor A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

 

23. sor A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

 

24. sor A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

 

25. sor A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más, kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldogozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

 

Az adott közérdekű adat az IMFK-nál nem áll rendelkezésre.

 

Archív lapok
Intézményeink
Egyesített Óvodák
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Számítástechnikai Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Csata Utcai Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Vizafogó Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Hegedűs Géza Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola
Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
XIII.Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI
Ady Endre Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Németh László Gimnázium
Gondozóház
Szociális Szolgáltató Központ
Prevenciós Központ
Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye
Közterület-felügyelet
Partnereink
IntézményeinkHonlaptérképElérhetőségekJogi nyilatkozatAkadálymentes változatAdatvédelem