Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 06 1 452-4100, 4002-es mellék
Akadálymentes változat
< 2023. Október >
HKSzeCsPSzoV
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Keresés

Normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénylése 2023/2024. tanév

2023. 03. 31

 


 

TÁJÉKOZTATÓ

 A NORMATÍV ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSÉHEZ

 

A nyomtatvány elektronikusan elérhető az alábbi honlapokon:

 

http://www.budapest13.hu/ugyintezes/szocialis-es-koznevelesi-osztaly

http://imfk.bp13.hu/fomenu/etkeztetes.html

 

            Kérelmet írásban lehet benyújtani a jogszabály által előírt, jelen tájékoztatóban részletezett mellékleteken, a szükséges igazolásokkal együtt, a XIII. Kerületi Önkormányzat intézményeiben tanuló gyermekek esetén elektronikusan a ph-szko@bp13.hu címre, személyesen a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett iratgyűjtőkbe.

 

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § (1) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalánál elektronikusan (XIII. kerületben a Szociális és Köznevelési Osztályon (SZKO)) kell igényelni.

 

A kérelmek SZKO-hoz benyújtásának határideje a 2023/2024-es tanévre: június 30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

8. sz. melléklet valamennyi kérelem esetén, továbbá

 

Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a 8. sz. mellékleten bejelölt, kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell:

 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) eredeti példányát vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát a nem kerületi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek (kerületi lakosok határozata az SZKO-on megtalálható, ezért nem kell csatolniuk);

 

A kedvezmény mértéke:      → az iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-a

 → az iskola 9-13. évfolyamán a térítési díj 50%-a

 

tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM - által kiállítotthatározat eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában:

»   tartós betegség esetén az eredeti szakorvosi igazolást vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát

»fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitáció bizottság eredeti szakvéleményét vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát;

 

A kedvezmény mértéke:    → a térítési díj 50%-a

 

három vagy több gyermekes szülőknek a 8. mellékleten megtalálható nyilatkozatot is ki kell tölteniük a gyermekek számáról;

 

A kedvezmény mértéke:    → a térítési díj 50%-a

 

a nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági határozat vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 9-es mellékletet – igazolást - kell csatolni.

 

A kedvezmény mértéke:    → a térítési díj 100%-a.

 

 

 

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

 

A kérelmező egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.

 

A kérelem adataiban (gyermekek számában) történt valamennyi változást a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

 

Ha a gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre is jogosult, számára az ingyenes étkezésre való jogosultságot kell megállapítani.

 

 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a tanulót.

 

Jogosultságot megalapozó feltétel kitétele esetén, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet.

 

Fentiekről a 328/2011. (XII. 29.) számú - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló – Kormányrendeletből  tájékozódhatnak.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Első osztályosok számára a tanév első étkezési befizetése személyesen, készpénzben és az internetes felületen bankkártyával is lehetséges. A személyes befizetés az IMFK által meghatározott befizetési napok(on), augusztusban történik. Az augusztusi személyes és online befizetési napokat júniusban közöljük a honlapunkon: www.imfk.bp13.hu.

            Amennyiben élni kívánnak az online fizetés lehetőségével, legkésőbb a megrendelés hónapját megelőző hónap 1-23. napjai között tudják ily módon befizetni a térítési díjat. Ezt követően a megjelölt pótbefizetési napon, kizárólag személyesen, készpénzben és bankkártyával lehetséges fizetniük.

            Augusztusban, majd ezt követően minden hónapban a 100%-os kedvezményben részesülő, ingyenesen étkező gyermekek részére automatikusan történik az étkezés megrendelése a jogosultság fennállásáig.

            Az étkezés lemondása online felületen, továbbá a közzétett tájékoztatókban szereplő IMFK telefonszámokon történhet.

 

IMFK Intézmény-Üzemeltetési Osztály              

 

Fájlok

8. számú melléklet.docx (21 KB)
LetöltésMegnyitás

 

Intézményeink
  Egyesített Óvodák
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Számítástechnikai Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Csata Utcai Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Vizafogó Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Hegedűs Géza Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola
Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
XIII.Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI
Ady Endre Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Németh László Gimnázium
Gondozóház
Szociális Szolgáltató Központ
Prevenciós Központ
Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye
Közterület-felügyelet
Partnereink
IntézményeinkHonlaptérképElérhetőségekJogi nyilatkozatAkadálymentes változat