Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 06 1 452-4100, 4002-es mellék
Akadálymentes változat
< 2024. Február >
HKSzeCsPSzoV
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Keresés

Adatvédelem

2022. 04. 25

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

 

A Rendelet alapján a Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK) adatkezelőnek minősül, ezáltal a Rendelet szabályozása kiterjed az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körére is.

A Rendelet 30. cikke alapján az IMFK Adatkezelő szerv köteles nyilvántartást vezetni az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének II. fejezet 6. pontja alapján e nyilvántartást köteles a saját honlapján közzétenni.

Az IMFK Adatkezelő szerv a saját honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóval együtt az adatkezelési nyilvántartásokat tárgykörönként nyilvánosságra hozza, és a honlapon keresztül tájékoztatja – a Rendelet 13. és 14. cikkében foglaltaknak megfelelően – az érintetteket.

 

Általános ügytípusok:

 

Foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatkezelés:

 

Adatvédelmi tisztviselő nyilvántartása /10. sz. Melléklet/

Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyekre vonatkozó adatokat tartalmazó (manuális módon vagy informatikai rendszeren keresztül) nyilvántartás vezetése /11. sz. Melléklet/

Elektronikus aláírás használatára jogosult személyek nyilvántartása /12. sz. Melléklet/

Foglalkoztatottak elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása /13. sz. Melléklet/

Jogviszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó tájékoztató /14. sz. Melléklet/

Jogi képviselet ellátására vonatkozó tájékoztató /15. sz. Melléklet/

Kárigény-bejelentések nyilvántartása /16. sz. Melléklet/

Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások nyilvántartása /17. sz. Melléklet/

Kiküldetésre vonatkozó tájékoztató /18. sz. Melléklet/

Kulcsok nyilvántartása /19. sz. Melléklet/

Másolatkészítésre vonatkozó tájékoztató /20. sz. Melléklet/

Parkolási engedélyek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /21. sz. Melléklet/

Ügyeleti jelentőrendszerre vonatkozó tájékoztató /22. sz. Melléklet/

 

Külső kapcsolattartás és az intézmény működésével kapcsolatos adatkezelés:

 

Elektronikus levélcím (e-mail) adatok nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /23. sz. Melléklet/

Szerződéses partnerek szervei kapcsolattartóinak nyilvántartása /24. sz. Melléklet/

Közérdekű adatok igénylésével és továbbításával kapcsolatos információk nyilvántartása/25. sz. Melléklet/

Panaszra és közérdekű bejelentésre vonatkozó tájékoztató /26. sz. Melléklet/

Személyes adatok továbbítására vonatkozó tájékoztató /27. sz. Melléklet/

 

Gyermekétkeztetés szakterülethez kapcsolódó adatkezelés:

 

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 1. Általános /28. sz. Melléklet/

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 2. Különleges étrend /29. sz. Melléklet/

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 3. Ingyenes/kedvezményes /30. sz. Melléklet/

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 4. Szünidei /31. sz. Melléklet/

 

Adatbiztonsági szakterülethez kapcsolódó adatkezelés:

 

IT-szakrendszeri jogosultságok kezelésére vonatkozó tájékoztató/32. sz. Melléklet/

 

Szociális szakterülethez kapcsolódó adatkezelés:

 

Szociális támogatást és kegyeleti gondoskodást igénylők nyilvántartása /33. sz. Melléklet/

 

Gazdasági szakterülettel kapcsolatos adatkezelés:

 

Béren kívüli juttatásokra vonatkozó nyilvántartás tájékoztatója /34. sz. Melléklet/

Bérbe adott ingatlanok, bérlők nyilvántartása /35. sz. Melléklet/

Cafetéria-jogosultságok nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /36. sz. Melléklet/

Ecostat (gazdálkodási rendszer) nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /37. sz. Melléklet/

Giro (kincstári) utalásokra vonatkozó nyilvántartás tájékoztatója /38. sz. Melléklet/

Illetményelőlegek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /39. sz. Melléklet/

KIRA (központi illetmény-számfejtési) rendszer nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /40. sz. Melléklet/

Mobiltelefon használatára vonatkozó tájékoztató /41. sz. Melléklet/

Pénztári kifizetésekre vonatkozó adatok nyilvántartásáról szóló tájékoztató /42. sz. Melléklet/

Pénztári páncélszekrény kulcsához hozzáférők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /43. sz. Melléklet/

Társadalombiztosítási nyilvántartásra vonatkozó tájékoztató /44. sz. Melléklet/

Üzemanyag-költségtérítést igénylők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /45. sz. Melléklet/

Utazási utalványok nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /46. sz. Melléklet/

Vevőszámlák kezelésének nyilvántartására vonatkozó tájékoztató/47. sz. Melléklet/

 

Humánigazgatási területhez tartozó adatkezelések:

 

Egészségügyi alapellátásra vonatkozó nyilvántartásról szóló tájékoztató /48. sz. Melléklet/

Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó nyilvántartásról szóló tájékoztató /49. sz. Melléklet/

Felvételi eljárásra vonatkozó nyilvántartásról szóló tájékoztató /50. sz. Melléklet/

Fogyaték-növedék nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /51. sz. Melléklet/

Gépjárművek hivatali használatára vonatkozó tájékoztató/52. sz. Melléklet/

Képzésre jelentkezők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /53. sz. Melléklet/

Közalkalmazott alapnyilvántartásra vonatkozó tájékoztató /54. sz. Melléklet/

Közfoglalkoztatási program nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /55. sz. Melléklet/

Lekérdezési engedélyek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /56. sz. Melléklet/

Munkabalesetek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /57. sz. Melléklet/

Munkavállalók nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /58. sz. Melléklet/

Személyügyi nyilvántartásról szóló tájékoztató /59. sz. Melléklet/

Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /60. sz. Melléklet/

 

Az IMFK ellátási körébe tartozó Intézményekkel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységére vonatkozó tájékoztatók

 

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 1.- Egyesített Óvoda /61. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 2. – Gondozóház /62. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 3. – XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. /63. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 4. – Közterület-felügyelet /64. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 5. - Prevenciós Központ /65. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 6. - Szociális Szolgáltató Központ /66. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 6. – XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Zrt /67. sz. Melléklet/

 

Fájlok

10 adatvédelmi tisztviselő nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (240 KB)
LetöltésMegnyitás
11 elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (228 KB)
LetöltésMegnyitás
12 elektronikus aláírás használatára jogosult személyekre vonatkozó tájékoztató_v1.pdf (246 KB)
LetöltésMegnyitás
13 foglalkoztatottak elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása_v1.pdf (227 KB)
LetöltésMegnyitás
14 jogviszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
15 jogi képviselet ellátására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (237 KB)
LetöltésMegnyitás
18 kiküldetésre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (246 KB)
LetöltésMegnyitás
19 kulcsok nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (227 KB)
LetöltésMegnyitás
21 parkolásra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (221 KB)
LetöltésMegnyitás
22 ügyeleti jelentőrendszerre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (228 KB)
LetöltésMegnyitás
23 elektronikus levélcím (e-mail) adatok nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (222 KB)
LetöltésMegnyitás
24 szerződéses partnerek kapcsolattartóinak nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (247 KB)
LetöltésMegnyitás
25 közérdekű adatok igénylésével és továbbításával kapcsolatos iratokra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (247 KB)
LetöltésMegnyitás
26 panasz, közérdekű bejelntésekre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
27 személyes adatok továbbítására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (243 KB)
LetöltésMegnyitás
28 gyermekétkeztetés_nyilvántartás - általános_v1.pdf (253 KB)
LetöltésMegnyitás
29 gyermekétkeztetés - különleges étrend_v1.pdf (267 KB)
LetöltésMegnyitás
30 gyermekétkeztetés- ingyenes vagy kedvezményes_v1.pdf (254 KB)
LetöltésMegnyitás
32 IT szakrendszeri jogosultságok kezelésére vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (232 KB)
LetöltésMegnyitás
34 béren kívüli juttatásokra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
36 cafetéria-juttatások nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
37 EcoSTATra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
38 Giro nyilvántartásra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
39 illetményelőlegek nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
40 KIRA-központosított illetményszámfejtésre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (251 KB)
LetöltésMegnyitás
41 mobiltelefon használatára vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
42 pénztári kifizetésekre vonatkozó adatok nyilvántartása_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
43 páncélszekrény kulcsának nyilvántartása_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
44 társadalombiztosítási nyilvántartásokra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (277 KB)
LetöltésMegnyitás
45 üzemanyag-költségtérítésre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
46 utazási kedvezményre vonatkozó tájékoztató_v1.pdf (248 KB)
LetöltésMegnyitás
48 egészségügyi alapellátásra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (246 KB)
LetöltésMegnyitás
50 felvételi eljárásra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
52 gépjárművek hivatali használatára vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
55 közfoglalkoztatási program nyilvántartásra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
59 személyügyi nyilvántartás_v1.pdf (256 KB)
LetöltésMegnyitás
60 vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
62 Gondozóház_v1.pdf (87 KB)
LetöltésMegnyitás
65 Prevenciós Központ_v1.pdf (88 KB)
LetöltésMegnyitás
66 Szociális Szolgáltató Központ_v1.pdf (87 KB)
LetöltésMegnyitás
16 kárigény bejelentések elbírálására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (243 KB)
LetöltésMegnyitás
17 kártérítési felelősség elbrálására irányuló eljárások nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (243 KB)
LetöltésMegnyitás
20 másolatkészítésre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (226 KB)
LetöltésMegnyitás
33 szociális támogatásra és kegyeleti gondoskodásra jogosultakra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (227 KB)
LetöltésMegnyitás
31 gyermekétkeztetés - szünidei_v1.pdf (267 KB)
LetöltésMegnyitás
35 bérbeadott intézmények, bérlők nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
47 vevőszámlák kezelésének nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (245 KB)
LetöltésMegnyitás
49 egészségügyi alkalmasságra vonatkozó nyilvántartás_v1.pdf (270 KB)
LetöltésMegnyitás
51 fogyaték-növedék nyilvántartás_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
53 képzésekre jelentkezők nyilvántartása_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
54 közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (249 KB)
LetöltésMegnyitás
56 lekérdezési engedélyek nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (243 KB)
LetöltésMegnyitás
57 munkabalesetekre vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (246 KB)
LetöltésMegnyitás
58 munkavállalók nyilvántartására vonatkozó érintetti tájékoztató_v1.pdf (244 KB)
LetöltésMegnyitás
61 Egyesített Óvoda_v1.pdf (87 KB)
LetöltésMegnyitás
63 Közszolgáltató Zrt_v1.pdf (223 KB)
LetöltésMegnyitás
64 Közterület-felügyelet_v1.pdf (223 KB)
LetöltésMegnyitás
67 Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Zrt_v1_v1.pdf (223 KB)
LetöltésMegnyitás

 

Intézményeink
  Egyesített Óvodák
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Számítástechnikai Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Csata Utcai Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Vizafogó Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Hegedűs Géza Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola
Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
XIII.Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI
Ady Endre Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Németh László Gimnázium
Gondozóház
Szociális Szolgáltató Központ
Prevenciós Központ
Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye
Közterület-felügyelet
Partnereink
IntézményeinkHonlaptérképElérhetőségekJogi nyilatkozatAkadálymentes változat