Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 06 1 452-4100, 4002-es mellék
Akadálymentes változat
< 2024. Június >
HKSzeCsPSzoV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Keresés

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2024. 02. 29

 

2.1. Az IMFK alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

2.1.3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.

 

2.2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

 

2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.

 

2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben  eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

 

2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázat, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

 

2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.

 

2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebezésére nyitva álló határidő.

 

2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

 

2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.

 

2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségek.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.3. Közszolgáltatások

 

2.3.1. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése.

 

2.3.2. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalma.

 

2.3.3. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások  igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás.

 

2.3.4. Az IMFK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.4. Az IMFK nyilvántartásai

 

2.4.1. Az IMFK által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke.

 

2.4.2. Az IMFK által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái.

 

2.4.3. Az IMFK által - alaptevékenység keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja.

 

2.4.4. Az IMFK által - alaptevékenység keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.5. Nyilvános kiadványok

 

2.5.1. Az IMFK nyilvános kiadványainak címe.

 

2.5.2. Az IMFK nyilvános kiadványai témájának leírása.

 

2.5.3. Az IMFK nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja.

 

2.5.4. Az IMFK nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.6. Döntéshozatal, ülések

 

2.6.1. A testületi szerv döntései, előkészítésének rendje.

 

2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím).

 

2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai.

  

2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám).

 

2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói.

 

2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága.

 

2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje.

 

2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendeje.

 

2.6.9. A testületi szerv  döntéseinek felsorolása.

 

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása.

 

2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel).

 

2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt a jogszabály nem korlátozza.

 

2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolodó dokumentumok.

 

2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében ez egyeztetés állapota.

 

2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 

2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

 

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények

 

 2.9.1. Az IMFK által közzétett hirdetmények, közlemények.

 

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

Név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ

 

2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszámla, elektronikus levélcíme)

 

Cím: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1558 Budapest, Pf.: 111.

Telefonszám: (1) 452-4100/ 4002-es mellék

Telefaxszám: (1) 452-4301

E-mail cím: imfk@bp13.hu

 

2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Fülöpné Nagy Andrea

 

2.10.5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

NAIH éves jelentések

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (2) bekezdése valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII.8.) Korm. rendelet szerinti, kéthavi rendszerességű, 2023. február 28-át követő adatközlési kötelezettség teljesítése:

  1 / 2   > >>
Archív lapok
Intézményeink
  Egyesített Óvodák
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Számítástechnikai Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Csata Utcai Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Vizafogó Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Hegedűs Géza Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola
Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
XIII.Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI
Ady Endre Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Németh László Gimnázium
Gondozóház
Szociális Szolgáltató Központ
Prevenciós Központ
Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye
Közterület-felügyelet
Partnereink
IntézményeinkHonlaptérképElérhetőségekJogi nyilatkozatAkadálymentes változat