Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 06 1 452-4100, 4002-es mellék
Akadálymentes változat
< 2024. Június >
HKSzeCsPSzoV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Keresés

Adatvédelem

2022. 04. 25

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.

 

A Rendelet alapján a Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK) adatkezelőnek minősül, ezáltal a Rendelet szabályozása kiterjed az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körére is.

A Rendelet 30. cikke alapján az IMFK Adatkezelő szerv köteles nyilvántartást vezetni az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének II. fejezet 6. pontja alapján e nyilvántartást köteles a saját honlapján közzétenni.

Az IMFK Adatkezelő szerv a saját honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóval együtt az adatkezelési nyilvántartásokat tárgykörönként nyilvánosságra hozza, és a honlapon keresztül tájékoztatja – a Rendelet 13. és 14. cikkében foglaltaknak megfelelően – az érintetteket.

 

Általános ügytípusok:

 

Foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatkezelés:

 

Adatvédelmi tisztviselő nyilvántartása /10. sz. Melléklet/

Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyekre vonatkozó adatokat tartalmazó (manuális módon vagy informatikai rendszeren keresztül) nyilvántartás vezetése /11. sz. Melléklet/

Elektronikus aláírás használatára jogosult személyek nyilvántartása /12. sz. Melléklet/

Foglalkoztatottak elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása /13. sz. Melléklet/

Jogviszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó tájékoztató /14. sz. Melléklet/

Jogi képviselet ellátására vonatkozó tájékoztató /15. sz. Melléklet/

Kárigény-bejelentések nyilvántartása /16. sz. Melléklet/

Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások nyilvántartása /17. sz. Melléklet/

Kiküldetésre vonatkozó tájékoztató /18. sz. Melléklet/

Kulcsok nyilvántartása /19. sz. Melléklet/

Másolatkészítésre vonatkozó tájékoztató /20. sz. Melléklet/

Parkolási engedélyek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /21. sz. Melléklet/

Ügyeleti jelentőrendszerre vonatkozó tájékoztató /22. sz. Melléklet/

 

Külső kapcsolattartás és az intézmény működésével kapcsolatos adatkezelés:

 

Elektronikus levélcím (e-mail) adatok nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /23. sz. Melléklet/

Szerződéses partnerek szervei kapcsolattartóinak nyilvántartása /24. sz. Melléklet/

Közérdekű adatok igénylésével és továbbításával kapcsolatos információk nyilvántartása/25. sz. Melléklet/

Panaszra és közérdekű bejelentésre vonatkozó tájékoztató /26. sz. Melléklet/

Személyes adatok továbbítására vonatkozó tájékoztató /27. sz. Melléklet/

 

Gyermekétkeztetés szakterülethez kapcsolódó adatkezelés:

 

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 1. Általános /28. sz. Melléklet/

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 2. Különleges étrend /29. sz. Melléklet/

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 3. Ingyenes/kedvezményes /30. sz. Melléklet/

Gyermekétkeztetési feladatokra vonatkozó nyilvántartás 4. Szünidei /31. sz. Melléklet/

 

Adatbiztonsági szakterülethez kapcsolódó adatkezelés:

 

IT-szakrendszeri jogosultságok kezelésére vonatkozó tájékoztató/32. sz. Melléklet/

 

Szociális szakterülethez kapcsolódó adatkezelés:

 

Szociális támogatást és kegyeleti gondoskodást igénylők nyilvántartása /33. sz. Melléklet/

 

Gazdasági szakterülettel kapcsolatos adatkezelés:

 

Béren kívüli juttatásokra vonatkozó nyilvántartás tájékoztatója /34. sz. Melléklet/

Bérbe adott ingatlanok, bérlők nyilvántartása /35. sz. Melléklet/

Cafetéria-jogosultságok nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /36. sz. Melléklet/

Ecostat (gazdálkodási rendszer) nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /37. sz. Melléklet/

Giro (kincstári) utalásokra vonatkozó nyilvántartás tájékoztatója /38. sz. Melléklet/

Illetményelőlegek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /39. sz. Melléklet/

KIRA (központi illetmény-számfejtési) rendszer nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /40. sz. Melléklet/

Mobiltelefon használatára vonatkozó tájékoztató /41. sz. Melléklet/

Pénztári kifizetésekre vonatkozó adatok nyilvántartásáról szóló tájékoztató /42. sz. Melléklet/

Pénztári páncélszekrény kulcsához hozzáférők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /43. sz. Melléklet/

Társadalombiztosítási nyilvántartásra vonatkozó tájékoztató /44. sz. Melléklet/

Üzemanyag-költségtérítést igénylők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /45. sz. Melléklet/

Utazási utalványok nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /46. sz. Melléklet/

Vevőszámlák kezelésének nyilvántartására vonatkozó tájékoztató/47. sz. Melléklet/

 

Humánigazgatási területhez tartozó adatkezelések:

 

Egészségügyi alapellátásra vonatkozó nyilvántartásról szóló tájékoztató /48. sz. Melléklet/

Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó nyilvántartásról szóló tájékoztató /49. sz. Melléklet/

Felvételi eljárásra vonatkozó nyilvántartásról szóló tájékoztató /50. sz. Melléklet/

Fogyaték-növedék nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /51. sz. Melléklet/

Gépjárművek hivatali használatára vonatkozó tájékoztató/52. sz. Melléklet/

Képzésre jelentkezők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /53. sz. Melléklet/

Közalkalmazott alapnyilvántartásra vonatkozó tájékoztató /54. sz. Melléklet/

Közfoglalkoztatási program nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /55. sz. Melléklet/

Lekérdezési engedélyek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /56. sz. Melléklet/

Munkabalesetek nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /57. sz. Melléklet/

Munkavállalók nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /58. sz. Melléklet/

Személyügyi nyilvántartásról szóló tájékoztató /59. sz. Melléklet/

Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartására vonatkozó tájékoztató /60. sz. Melléklet/

 

Az IMFK ellátási körébe tartozó Intézményekkel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységére vonatkozó tájékoztatók

 

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 1.- Egyesített Óvoda /61. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 2. – Gondozóház /62. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 3. – XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. /63. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 4. – Közterület-felügyelet /64. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 5. - Prevenciós Központ /65. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 6. - Szociális Szolgáltató Központ /66. sz. Melléklet/

Az IMFK, mint Adatfeldolgozó nyilvántartása 6. – XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Zrt /67. sz. Melléklet/

 

Fájlok

10.pdf (1825 KB)
LetöltésMegnyitás
11.pdf (1899 KB)
LetöltésMegnyitás
12.pdf (2229 KB)
LetöltésMegnyitás
13.pdf (1799 KB)
LetöltésMegnyitás
14.pdf (2101 KB)
LetöltésMegnyitás
15.pdf (1870 KB)
LetöltésMegnyitás
16.pdf (1946 KB)
LetöltésMegnyitás
17.pdf (1890 KB)
LetöltésMegnyitás
18.pdf (1853 KB)
LetöltésMegnyitás
19.pdf (1840 KB)
LetöltésMegnyitás
20.pdf (1790 KB)
LetöltésMegnyitás
21.pdf (1768 KB)
LetöltésMegnyitás
22.pdf (1778 KB)
LetöltésMegnyitás
23.pdf (1857 KB)
LetöltésMegnyitás
24.pdf (2001 KB)
LetöltésMegnyitás
25.pdf (1976 KB)
LetöltésMegnyitás
26.pdf (1903 KB)
LetöltésMegnyitás
27.pdf (1793 KB)
LetöltésMegnyitás
28.pdf (2125 KB)
LetöltésMegnyitás
29.pdf (2226 KB)
LetöltésMegnyitás
30.pdf (2223 KB)
LetöltésMegnyitás
31.pdf (2148 KB)
LetöltésMegnyitás
32.pdf (1931 KB)
LetöltésMegnyitás
33.pdf (1902 KB)
LetöltésMegnyitás
34.pdf (1858 KB)
LetöltésMegnyitás
35.pdf (1912 KB)
LetöltésMegnyitás
36.pdf (1858 KB)
LetöltésMegnyitás
37.pdf (1921 KB)
LetöltésMegnyitás
38.pdf (1874 KB)
LetöltésMegnyitás
39.pdf (1861 KB)
LetöltésMegnyitás
40.pdf (2100 KB)
LetöltésMegnyitás
41.pdf (1896 KB)
LetöltésMegnyitás
42.pdf (1888 KB)
LetöltésMegnyitás
43.pdf (1871 KB)
LetöltésMegnyitás
44.pdf (2546 KB)
LetöltésMegnyitás
45.pdf (1881 KB)
LetöltésMegnyitás
46.pdf (1899 KB)
LetöltésMegnyitás
47.pdf (1863 KB)
LetöltésMegnyitás
48.pdf (1899 KB)
LetöltésMegnyitás
49.pdf (2078 KB)
LetöltésMegnyitás
50.pdf (1984 KB)
LetöltésMegnyitás
51.pdf (1843 KB)
LetöltésMegnyitás
52.pdf (1862 KB)
LetöltésMegnyitás
53.pdf (1867 KB)
LetöltésMegnyitás
54.pdf (2368 KB)
LetöltésMegnyitás
55.pdf (1915 KB)
LetöltésMegnyitás
56.pdf (1882 KB)
LetöltésMegnyitás
57.pdf (1902 KB)
LetöltésMegnyitás
58.pdf (1837 KB)
LetöltésMegnyitás
59.pdf (2801 KB)
LetöltésMegnyitás
60.pdf (1839 KB)
LetöltésMegnyitás
61.pdf (879 KB)
LetöltésMegnyitás
62.pdf (712 KB)
LetöltésMegnyitás
63.pdf (716 KB)
LetöltésMegnyitás
64.pdf (713 KB)
LetöltésMegnyitás
65.pdf (701 KB)
LetöltésMegnyitás
66.pdf (701 KB)
LetöltésMegnyitás
67.pdf (772 KB)
LetöltésMegnyitás

 

Intézményeink
  Egyesített Óvodák
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Számítástechnikai Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Csata Utcai Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Vizafogó Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Herman Ottó Általános Iskola
Hegedűs Géza Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola
Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
XIII.Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI
Ady Endre Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Németh László Gimnázium
Gondozóház
Szociális Szolgáltató Központ
Prevenciós Központ
Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye
Közterület-felügyelet
Partnereink
IntézményeinkHonlaptérképElérhetőségekJogi nyilatkozatAkadálymentes változat